s.s.s

image1

Neden Siz?

  Öncelikle uzman olduğumuz konularda çalışma yapıyoruz. Her biri kendi konusunda uzman profesyonel ekip üyelerine sahibiz. İhtiyaçlarınızın ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Yapmamız gerekenlerin yanında neler yapmamamız gerektiği konusunda da bilgi sahibi olduğumuzdan her biri özgün çalışmalarla taleplerinizi karşılamaya özen gösteriyoruz.  

Çalışma Nasıl Yapılmaktadır?

  Önce tez, proje ya da ödev konusu hakkında tüm istekler bizlere iletilmektedir. Ön çalışma neticesinde talep edilmekte olan ücret ve şartlarda anlaşılması halinde belirtilen banka hesabına istenilen ücretin yarısının yatırılmasından sonra çalışmalara başlanmaktadır. Taslak çalışma, en fazla 10 (on) gün sonra tarafınıza gönderilmektedir. Onay alındıktan sonra 15 (on beş) günlük periyotlar ile çalışmanın son hali gönderilmektedir. Tarafınızdan gelen geri bildirimler ile düzeltilmesi istenilen bölümler revize edilmektedir. Çalışma teslim edildikten sonra ücretin kalan yarısı talep edilmektedir.  

Ön Ödeme Olmadan Çalışmaya Başlamanız Mümkün Mü?

  Hizmet verdiğimiz sektör bilgi temelli olduğu için ücretin yarısının peşinen tarafımıza yatırıldığını görmeden çalışmaya başlamamız mümkün değildir.  

Muhtemel Sorunlarda Ne Yapılmalıdır?

  Çalışma şekli konusunda da açıklandığı gibi muhtemel sorunların en aza indirilmesi için düzenli olarak uzman eğitim danışmanına çalışmalarımız gönderilmekte ve sürekli geri bildirim alınmaktadır. Gelen geri bildirimlere göre çalışmaların revize edilmesi bizim sorumluluğumuzdadır.  

Çalışmalarınızda Özgünlüğün Garantisini Veriyor Musunuz ?

  Özgün çalışmalar yapmak amacı ile ücret almaktayız. En mühimi de sürekli olarak iletişim halinde olacağımız için ortalama 15 (on beş) günlük zaman dilimlerinde danışman hocalarınızın onayına sunulacak biçimde verilerin sizlere transfer edilmesidir. Sizlerin ve danışman hocalarınızın istekleri doğrultusunda da çalışmalarınız revize edilmektedir. Sonuç olarak çalışmalarda sürekli yenileme yapılması sağlanmakta ve ortaya özgün projeler çıkarılmaktadır. Bununla birlikte özgünlüğün en önemli göstergesi olarak her aşamada öğrenciye intihal programlarından(turnitin vb.) alınmış intihal raporları ile sunulmaktadır.