tez yazım kılavuzu

Tez Yazım Kılavuzu

  Tez yazım kılavuzu her üniversite için farklıdır. Hatta bazı üniversitelerde bölümler yada enstitüler arasında da tez yazım kuralları arasında farklılıklar olabilmektedir. Örneğin sosyal bilimler enstitüsü ile fen bilimleri enstitüsünün tez yazım kurallarında, özellikle kaynakçanın yazılması ve alıntıların gösterilmesinde farklı kurallar olabilir. Ancak, Tez Yazım Merkezi olarak tez çalışmalarınızda sizlere nitelikli destek sağlamayı sunuyoruz.


İçerik hazırlandıktan sonra tez yazım kurallarında bulunan anahat yapılandırma sistemine göre çalışmanın ana hatları çıkartılır. Tez yazım kurallarında bulunan başlık seviyeleri ve bunların biçimleri çalışmaya aktarılır. Alıntıların metin içinde mi, sayfa altında mı gösterileceği yine tez yazım kuralları içerisinden tespit edilir. Genellikle tezlerde metin sonunda, makalelerde ise sayfa altında gösterilir. Daha sonra kaynakça kısmında uyulması gerek yazım kuralları dikkate alınarak kaynakça hazırlanır.


İçindekiler oluşturmak için otomatik yöntemler kullanmak en sağlıklısıdır. Birçok kelime işlemcide bu konuda araçlar bulunmaktadır.

Varsa, çalışma içerisindeki görsellerin alt yada üst yazıları eklenir. Bunlar da otomatik yöntemlerle eklendikten sonra yine otomatik yöntemle resim, şekil, tablo indeksleri hazırlanır. Eğer görsellerin alt yada üst yazılarında kaynakları da belirtilmişse, bu metinler otomatik oluşturulan indekslerden silinir. 

image1